สิทธิมนุษยชนคืออะไร

Human-rights

Human-rights-pic

ต้องยอมรับว่า หลังจากโลกของเราเข้าสู่ยุค IOT ทำให้การเรียนการศึกษาของคนไทยสูงมากขึ้น รวมถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายด้วย มีความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของตัวเองมากขึ้น รวมถึงหากพวกเค้ารู้สึกว่าถูกลิดรอนสิทธิ์ก็ย่อมจะไม่ยอมให้เสียไป พวกเค้าจะมีการอ้างคำว่า สิทธิมนุษยชน ขึ้นมาเป็นประจำ ว่าแต่คำนี้มันคืออะไรหมายความว่าอะไร เรามาว่ากัน เรามาเข้าใจความหมายของคำนี้กัน คำว่า สิทธิมนุษยชน ได้มีหน่วยงานทางด้านนี้ให้ความหมายเอาไว้ว่า มันคือ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน ไม่ว่าเราจะเป็นใคร มาจากไหนก็ตาม เชื้อชาติใด สัญชาติใด เพศ อายุ การศึกษา และทุกอย่าง เราก็มีสิทธิในการมีชีวิตจนถึงเรื่องต่างๆ เรามีสิทธิ์จะเชื่อหรือทำอะไรก็ตามที่ไม่ละเมิดกฎหมาย

พื้นฐานของสิทธิมนุษยชนสากล

เรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้น เดิมทีมีอยู่แล้วในหมู่สังคม แต่สิทธิมนุษยชนมีการถูกพูดถึงกันอย่างจริงจัง ก็ต้องเป็นหลังสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นได้มีแนวคิดการนำเรื่องสิทธิมนุษยชน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคนทุกคนบนโลกใบนี้ โดยองค์การสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพในการผลักดันแนวคิดดังกล่าว จนกลายเป็นสิ่งที่แรกว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในที่สุด รายละเอียดด้านในเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นใครมากจากไหนก็ตาม ไม่มีใครสามารถมาพรากเอาไปได้ อย่างเช่น สิทธิในการแสวงหาที่ลี้ภัย, สิทธิในการมีเสรีภาพจากการทรมาน, สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก, สิทธิเสรีภาพในการศึกษาเป็นต้น ซึ่งเนื้อหาของปฏิญญาสากลฉบับนี้จากองค์การสหประชาชาติได้กลายเป็นกฎหมายบังคับในหลายประเทศได้จัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในประเทศตัวเองขึ้นมา อีกด้านหนึ่ง สหประชาชาติ ก็ใช้ปฏิญญาตัวนี้ในการเข้าช่วยเหลือบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่โดนละเมิดสิทธิในแต่ละประเทศด้วยเหมือนกัน

Universal-human-pic

สิทธิมนุษยชน สำคัญอย่างไร ทำไมต้องสนใจ

สำหรับเรื่องนี้ประชาชนหลายคนในบ้านเราอาจจะนึกภาพไม่ออกว่า มันเป็นอะไร มันสำคัญอย่างไร แล้วทำไมเราต้องสนใจมันด้วย ว่ากันง่ายๆ สิทธิมนุษยชน ถือว่าเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะการได้รู้จักสิทธิ์ของตัวเอง จะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ หรือใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขตามครรลองของประชาชนทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น หากเด็กไม่สนใจเรื่องสิทธิ์ในการเรียนของตัวเองแม้จะมีสิทธิ์อยู่(รวมถึงผู้ปกครองด้วย) นั่นทำให้เด็กๆ หลายคนอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่อยากเรียนหนังสือ ซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการทำร้ายตัวเองทางอ้อม แต่ในอีกหลายประเทศเด็กไม่มีสิทธิ์ในการเรียนด้วยซ้ำ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเชื้อชาติ นั่นทำให้เด็กเหล่านั้นไม่สามารถเรียนหนังสือได้เลย แม้ว่าพวกเค้าจะอยากเรียนมากแค่ไหนก็ตาม นั่นเท่ากับว่าเด็กกลุ่มนี้พวกเค้าหมดสิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามโรงเรียนไปเลย ต้องไปหาเรียนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั่วไป หรือ เรียนกับโรงเรียนแบบเฉพาะทางที่เปิดรับ ซึ่งนั่นอาจจะทำให้เค้าไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ อีกหนึ่งตัวอย่าง สิทธิมนุษยชนด้านการแสดงออก ลองนึกภาพว่าเรามีสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกถึงความพอใจหรือไม่พอใจ เรื่องใดเรื่องหนึ่งของการเมืองในประเทศ หากเรานำเสนอได้สิ่งที่เราชี้ให้เห็นอาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นก็ได้ แต่หากเราถูกจำกัดสิทธิ์การนำเสนอ ปัญหานั้นก็อาจจะไม่ถูกแก้ ซ้ำร้ายยังขยายตัวใหญ่ขึ้นจนเดือดร้อนกันไปทั้งสังคมอีกด้วย

จากความสำคัญและจำเป็นเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้จักสิทธิมนุษยชนของตัวเอง เพื่อให้เราสามารถใช้สิทธิ์ของตัวเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อสังคม